Wij willen u net zo van Latijns-Amerika laten genieten zoals wij dat zelf doen!

Duurzaam Toerisme

Onze missie

  • Wij willen mensen net zo van Latijns-Amerika laten genieten als wij dat zelf doen. We streven er naar om nieuwe ambassadeurs te creëren voor al het moois dat dit veelzijdige en kleurrijke werelddeel te bieden heeft. 
  • Wij beseffen dat we onze aarde in bruikleen hebben van toekomstige generaties en daarom willen wij dat al onze activiteiten een positieve bijdrage leveren aan het behoud van de natuurlijke rijkdommen en culturen in de gebieden waarin we opereren. 
  • Wij blijven investeren in onze persoonlijke ontwikkeling en het aangaan en onderhouden van duurzame relaties op basis van het win-win principe. Zo kunnen niet alleen wij, maar ook de volgende generaties genieten van Latijns-Amerika. 

Onze visie

Om mooie reizen te organiseren, waarbij we onvergetelijke momenten creëren en waarbij we trouw blijven aan onze kernwaarden, is het van belang dat we ons netwerk ter plaatse goed kennen en kunnen vertrouwen. De meeste mensen met wie we werken kennen we al vele jaren. Met velen van hen hebben we ook een persoonlijke en vriendschappelijke band opgebouwd. We delen dezelfde filosofie voor wat betreft het organiseren van reizen en we hanteren dezelfde kernwaarden. Onze vriendschappelijke band staat het niet in de weg om elkaar kritisch aan te spreken, wanneer bepaalde zaken voor verbetering vatbaar zijn.

Better holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen nu voor u bijzonder is, maar straks ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

De positieve bijdrage van duurzaam reizen

Hoe je het ook went of keert, reizen zorgt voor een ecologische voetafdruk. Met onze partners ter plaatse streven we er naar om deze zo laag mogelijk te houden. Dit doen we door bijvoorbeeld wegwerp plastic zoals waterflesjes en rietjes uit te bannen. Maar ook al doen we ons best onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden en compenseren we al onze reizen, dan nog kunnen we niet ontkennen dat er sprake is van een voetafdruk. 

Echter betekent duurzaam reizen meer dan alleen het zo laag mogelijk houden van onze ecologische voetafdruk. Wij geloven erin dat duurzaam reizen op verschillende manieren een positieve bijdrage levert aan natuur, milieu en cultuur;

  • Met duurzaam reizen maken we het voor lokale gemeenschappen en overheden van economisch belang om natuurgebieden en culturen te behouden en te beschermen voor de volgende generaties. 
  • Met duurzaam reizen bieden we lokale gemeenschappen de kans op onderwijs en een inkomen.
  • Met duurzaam reizen zorgen we voor interactie tussen onze reizigers en de lokale bevolking, waardoor we begrip voor elkaar kunnen creëren. Volgens ons begint een betere wereld bij begrip voor elkaar en focus op onze overeenkomsten in plaats van onze verschillen.
  • Met duurzaam reizen creëren we ambassadeurs die het belang en het behoud van de natuur en cultuur in de door ons aangeboden bestemmingen onderstrepen en steunen.

Travelife Certified

In september 2023 heeft Sapa Pana Travel het Travelife certificaat voor Excellence in Sustainability behaald. Dit is een erkenning voor onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en hier zijn wij trots op. De komende jaren blijven wij kijken naar nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen om onze reizen op een nog verantwoordelijkere manier aan te bieden en te verbeteren. Het is belangrijk om vooruitgang te blijven boeken zodat ook de volgende generaties kunnen blijven genieten van al het moois dat Latijns-Amerika te bieden heeft.

Duurzame initiatieven

We stimuleren het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, het werken met lokale producten, het streven naar het zo veel mogelijk recyclen van afval. Ook vinden we het van groot belang dat we met onze lokale partners een bijdrage leveren aan een positieve ontwikkeling van de lokale bevolking en het behoud van de Latijns-Amerikaanse natuur en cultuur. Met Sapa Pana Travel zijn wij continu op zoek naar dergelijke initiatieven. 

Black Jaguar Foundation

Een mooi voorbeeld hiervan is de Black Jaguar Foundation. De Black Jaguar Foundation verwezenlijkt het meest ambitieuze herbebossingsproject in Brazilië. De stichting heeft een helder doel: het planten van inheemse bomen op een gigantische schaal, met als resultaat het realiseren van de Araguaia Biodiversiteitscorridor, de langste natuur corridor op aarde: 2600 km lang en 40 km breed. Op deze manier willen zij de balans tussen de natuur en de mens herstellen. 

Meer over Black Jaguar Foundation
Stichting HoPe

Een ander voorbeeld is Stichting HoPe. Sinds de oprichting van Sapa Pana Travel in 2003 ondersteunt het werk van Stichting HoPe. Deze stichting werkt in de afgelegen bergdorpen rondom de Peruaanse stad Cuzco en zet zich met name in voor de ontwikkeling van onderwijs. 

Meer over Stichting HoPe

Sapa Pana Travel en Latijns-Amerika

Ons streven is om de positieve impact van onze reizen zo groot mogelijk te maken en de negatieve impact zo laag mogelijk te houden. Niet alleen willen we onze reizigers net zo van Latijns-Amerika laten genieten als dat wij dat zelf doen, maar ook willen we onze toekomstige generaties deze mogelijkheid bieden en dit kan alleen door met een verantwoorde en respectvolle manier om te gaan met de wereld waarin we leven en opereren. 

Heeft u meer vragen over ons duurzaamheidsbeleid? Neem dan contact op met Kaatje Rietdijk

Bestrijd kindermisbruik, ook in het buitenland!

Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl , ook als dit begaan is in het buitenland! Meer informatie over het bestrijden van kindermisbruik is bij ons beschikbaar