Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat reizen ook in de toekomst mogelijk blijft.

Wij voelen ons hierbij betrokken. Als ANVR reisorganisatie hebben wij een DTO (Duurzaam Toeristisch Ondernemen) programma met praktische maatregelen. In ons statement beschrijven wij hoe wij nu en in de toekomst rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur en hoe wij dit toepassen in de aan u aangeboden reizen en in onze bedrijfsvoering. Binnen ons bedrijf is ook een daartoe opgeleide DTO-coördinator actief.