Wij willen u net zo van Latijns-Amerika laten genieten zoals wij dat zelf doen!

Voorwaarden

Uw reis is bij Sapa Pana Travel in goede handen

Wij zijn aangesloten bij SGR, ANVR en Calamiteitenfonds.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) 

Sapa Pana Travel, (KvK nr. 76633179) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Per 1 februari 2021 wordt er door SGR-deelnemers een bijdrage van € 5,- per persoon per boeking in rekening gebracht.

ANVR

Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Onze reizen vallen onder de ANVR Reisvoorwaarden 2024 en de aanvullende voorwaarden Sapa Pana Travel.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR)

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Neem contact op