Stichting HoPe

Sapa Pana Travel steunt Stichting HoPe

HoPe richt zich sinds 1991 op de meest achtergestelde groepen in Cusco en wijde omgeving. Uitgangspunt is dat het initiatief uitgaat van de bewoners zelf en gesteund wordt door de (lokale) overheid. Alle partijen participeren actief in de uitvoering van de projecten met als doel dat de gemeenschap op den duur de projecten zelf kan voorzetten. De projecten betreffen verbetering van onderwijs, voedsel- en kledingvoorziening, gezondheidszorg en sociale ontwikkeling, met als doel dat zij in staat zijn op eigen kracht hun leven te leiden en ambities te realiseren en op die manier de armoede te ontstijgen.

www.stichtinghope.org

Meer weten over Sichting Hope? Bekijk dan hieronder de video: